Hjärnan signalering system kan komma att fastställa PTSD svårighetsgrad: studie

0
188

Hjärnan signalering system kan komma att fastställa PTSD svårighetsgrad: studie

News Picture: Brain's Signaling Systems Might Determine PTSD Severity: Study

TORSDAG, december 10, 2015 HealthDay nyheter) – människor med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) verkar ha en obalans mellan två av hjärnans signalering system, en ny studie visar.

Ju större obalansen mellan de två neurokemiska system– serotonin och substans P–den mer allvarliga PTSD symtom, de svenska forskarna rapporterade.

I studien publicerades nyligen i tidskriften Molekylär psykiatri, hjärnan forskare använt PET skannrar att mäta förhållandet mellan de två system för signalering.

Tidigare forskning har visat att personer med PTSD har förändringar i hjärnans anatomi och funktion. Och medan vissa experter hade föreslagit att PTSD kan också innebära en förändring i balansen mellan hjärnan signalering system, studien författarna anser att detta är den första studien som faktiskt visar att.

Resultaten förbättra förståelsen av PTSD och kan leda till bättre behandlingar för villkoret, sade studien författarna.

Ett ångestsyndrom, PTSD drabbar så många som 8 procent av människor som upplever traumatiska händelser som krig, våld eller en allvarlig olycka, enligt US Department of Veterans Affairs.

”För närvarande PTSD behandlas ofta med selektiva hämmare (SSRI) som har en direkt effekt på serotonin systemet. SSRI läkemedel ge lindring för många, men inte hjälper alla, sade studie författaren Andreas Frick, forskare på Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet, i Stockholm, i ett pressmeddelande som universitet.

”Återställa jämvikten mellan serotonin och substans P system kan bli en ny behandlingsstrategi för personer som lider av traumatiska händelser,” föreslog han.

–Robert Preidt

MedicalNews

Copyright © 2015 HealthDay. Alla rättigheter reserverade.

Källa: Uppsala universitet, pressmeddelande, 1 december 2015

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY